Çalıştay Hakkında

Mevsimsel normların hem gezegenimiz çapında hem de ülkemizde değiştiğinin daha fazla ve daha açık şekilde gözlemlendiği günümüzde, doğal yaşama ve insan hayatına olan etkilerinin temel bilimler başta olmak üzere tarım, hayvancılık, mühendislik, sosyoloji ve eğitim bilimleri düzeyinde tartışılması zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Ayrıca solastaljiya ve iklim anksiyetesi gibi duygu durum bozuklukları da mevsimsel normlarda meydana gelen ani değişikliklerin ve iklimsel tutarsızlıkların insanlığı sadece kaynaklar yönünden değil aynı zamanda psikolojik ve kültürel açıdan da yıpratacağı görülmektedir.

Değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla gerçekleşecek olan “IV. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı”, Dünya’mızı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel sorunların, olası çözümlerin ve farklı yaklaşımların tartışılması amacıyla 23–24 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Fen, mühendislik, sağlık, eğitim, ekonomi ve beşeri bilim sahalarından gelecek tüm katkılar etkinliğin zenginliğini ve derinliğini arttıracaktır.

Çalıştay çıktılarının Dünyamız, ülkemiz ve dinleyiciler için fayda sağlamasını temenni ederim.

Doç. Dr. Songül ÖZÜM