Çalıştayda sunulan bildirilerin yayınlanması hususunda

Çalıştayda sunulan bildirilerin yayınlanması hususunda yazarlara iki seçenek sunulacaktır.


1. Bildiri metninin tam metin makale olarak yayınlanmasını tercih edecek yazarların yayınları hakemlik sürecinden geçtikten sonra yayın dili İngilizce olan “Hitit Journal of Science” dergisinde yayımlanabilecektir. Dergi sayfası https://dergipark.org.tr/tr/pub/hjse adresinden incelenebilir. Yazım kuralları ve diğer süreçler için dalikose@hitit.edu.tr adresinden dergi editörü Prof. Dr. Dursun Ali KÖSE irtibata geçebilirsiniz. 


NOT: Dergi şu an hayatına Hitit Journal of Science and Engineering olarak devam etmektedir ve Tr-Dizin indeksi kapsamındadır. Haziran ayından sonra dergi iki kısma ayrılarak Hitit Journal of Science ve Hitit Journal of Engineering isimleri ile yayın hayatına devam edecektir. Hitit Journal of Engineering yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek, Hitit Journal of Science ise 9 ay süreyle Tr-Dizin takibinde olacak ve süreç tamamlandıktan sonra Hitit Journal of Science dergisi de yine Tr-Dizin kapsamında olacaktır. Dergi sayfası ve diğer detaylar ilan edilecektir.


2. Gıda ve Tarım Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan ve bu alanda yayın yapmak isteyen yazarlar ise yayın dili İngilizce olan Hitit Journal of Occupational Health & Safety dergisinde tam metin olarak hazırladıkları bildirilerini yayınlama imkanı bulabileceklerdir. Dergi Sayfası http://hjohs.hitit.edu.tr/Home/Index adresinden incelenebilir.